Naše firma byla založena v roce 1995 v Sezimově Ústí I. panem Miroslavem Drsem jako přidružená výroba k zámečnické dílně jeho otce a to v budově bývalé zámečnické dílny o rozloze 40 m². Ochota kvalitně a spolehlivě pracovat, společně s vysokými odbornými znalostmi a zkušenostmi majitele, získanými studiem na Střední průmyslové škole ve Volyni – obor nábytkářství, vedla k postupnému nárůstu výroby.

Protože se ve firmě vždy razila teorie o maximální soběstačnosti subjektu, veškerá snaha se proto ubírala k nákupu výrobních technologií, zvětšování výrobních prostor a neustálému rozšiřování nabídky prací zde proveditelných.

Protože se ve firmě vždy razila teorie o maximální soběstačnosti subjektu, veškerá snaha se proto ubírala k nákupu výrobních technologií, zvětšování výrobních prostor a neustálému rozšiřování nabídky prací zde proveditelných. 

Prvním bodem zlomu byla přístavba dílny o rozloze 85 m² v roce 2001 a následný nákup nové formátovací pily těžké řady. To s sebou přineslo zkapacitnění a zkvalitnění výroby a další nové zakázky. Následoval nákup vyvrtávačky nábytkových dílů, tvarové olepovačky hran a automatické olepovačky hran. Dále se postupně vyměnilo kompletní zastaralé vybavení klasickými truhlářskými stroji za stroje nové generace těžké řady v digitálním provedení. Následně byly vybudovány další nové dílenské prostory.

Zásadním posunem byl nákup CNC obráběcího centra do nových výrobních prostor, které v té době zaujímaly již celkem rozlohu přes 200 m² + sklady 70 m². Tento krok vedl k velkému nárůstu, zkvalitnění a urychlení výroby, společně s podstatným rozšířením nabízených služeb. To sebou ale přineslo požadavek na doplnění výrobních zařízení v postupu výroby nábytkových dílců. 

Zásadním posunem byl nákup CNC obráběcího centra do nových výrobních prostor, které v té době zaujímaly již celkem rozlohu přes 200 m² + sklady 70 m². Tento krok vedl k velkému nárůstu, zkvalitnění a urychlení výroby, společně s podstatným rozšířením nabízených služeb. To sebou ale přineslo požadavek na doplnění výrobních zařízení v postupu výroby nábytkových dílců.

V letech 2009 -2011 byly pronajaty prostory v Plané nad Luž. pro novou velkoplošnou pilu, olepování dílců a následné obrábění se dále provádělo na provoze v Sezimově Ústí I. Opětovný nárůst objemu výroby a provozování nářezového centra vyvinulo tlak na centralizaci výroby, snížení logistických nákladů a nákup modernější olepovačky nábytkářských hran, podmíněný nákupem větších výrobních prostor. To se podařilo v roce 2011. Byl zrealizován odkup zkrachovalého truhlářského provozu v Želči u Tábora s výrobními a skladovými prostorami o rozloze bezmála 1.200 m².

Po dílčích rekonstrukcích a přemístění velkoplošné pily byl zrealizován i nákup nové průmyslové olepovačky hran s PUR technologií. Tímto krokem se výroba nábytkových dílců dostala na plně profesionální úroveň.

Po dílčích rekonstrukcích a přemístění velkoplošné pily byl zrealizován i nákup nové průmyslové olepovačky hran s PUR technologií. Tímto krokem se výroba nábytkových dílců dostala na plně profesionální úroveň.